MediYoga

MediYoga en medisinsk yoga form, hvor alle utdannede instruktører må ha helsefaglig bakgrunn, eller ta anatomi før instruktørutdanningen.

MediYoga er en terapeutisk yogaform, som er utviklet for å forebygge sykdom og helseplager. I tillegg er den et verktøy ved rehabilitering av kronisk sykdom og helseutfordringer.  MediYoga er utviklet i Sverige og er basert på Kundalini Yoga, en minst 5000 år gammel yogatradisjon, og fokuserer på å kombinere gammel viten med moderne forskning.  Bare helsepersonell og andre med medisinsk utdanning kan instruere i MediYoga.  Denne yogaformen har vist dokumentert effekt på blant annet stressreduksjon, rygghelse, høyt blodtrykk, hjerterehabilitering og hjernefunksjon.  MediYoga brukes også ved kroniske smertetilstander og i rehabilitering etter hjerneslag og kreft, øvelsene kan tilpasses alle. Regelmessig praktisering av MediYoga har vist seg å bedre søvn, redusere angst og uro og gi bedre selvfølelse og følelse av velvære.  MediYoga er etablert innen sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner både i Sverige og Norge.

MediYoga handler ikke om å være flink i yoga eller mykest mulig, men om å bli venn med kroppen – venn med deg selv. Det er ikke hvor langt du kan strekke deg som er målet, men hva du lærer om deg selv på vegen ned. Øvelsene og meditasjonene er utviklet for å skape en grunnleggende balanse i kropp, sinn og emosjonelt, motvirke stress, balansere det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet. Ved å bruke pusten, følge den, ser vi inn i oss selv. En yogatime hos oss vil av den grunn ikke alltid bare være behagelig. Når en roer helt ned, kan kroppen skille ut avfallsstoffer som kan resultere i svimmelhet eller for noen, kvalme. Skjer dette tar en bare en pause fra øvelsen, og hviler. Øvelsene i MediYoga gjøres langsomt og  med lukkede øyne, dersom det kjennes behagelig for deg.  Yogaøvelsene vil mest sannsynlig styrke deg som person og nervesystemet ditt.

Den flotte forskningen er basert på MediYoga to ganger i uken.

En MediYoga time ser ofte slik ut:

  1. finne pusten, her og nå
  2. øvelser
  3. meditasjon
  4. avspenning
  5. finne pusten, her og nå

Du kan lese mer om forskning og fagartikler på MediYoga her:

På: http://www.livslystmagasinet.net kan du søke på «Kirtan Kriya» og lese om meditasjonens dokumenterte effekt. De skriver bl.a: «Få en større hjerne, bedre hukommelse, mindre betennelse og lær metoden som ble oppdaget takket være forskningen til Nobelprisvinneren som begynte å forske på yoga & meditasjon. Les og hør mer om de  banebrytende resultatene som skulle endre en hel forskningsverden, som nå lytter til Østen med dyp respekt, for så å teste ut metodene med Vestens (gen)teknologi – og ja: dette er fremtidens nye helsetips du ikke vil gå glipp av.»