Optimal-Helse

Psykiater Jostein O. Waage

Jostein O. Waage er lege med godkjente spesialiteter i psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin, og arbeidsmedisin.  Han tilbyr samtaler med fokus på å fremme helse og forebygge sykdom. Innenfor et begrenset antall timer tilbys generell rådgivning og innføring i kognitive teknikker for atferdsendring. Sykdomsbehandling som krever ordinære helsetjenester med ev. medisinering og sykmelding, tilbys ikke. Dette ivaretas av fastlege og spesialisthelsetjeneste.

En samtaletime koster 1000kr

Ta kontakt via e-post: jowaage@online.no eller benytt skjema nedenfor for å avtale time.