Optimal-Helse

Ernæringsfysiolog

Ellen Monteiro Storlien har Bachelor i Ernæringsfysiologi fra Oslo. Hun veileder og arbeider med forebygging av livsstilsrelaterte sykdommer. Hun fokuserer på betydningen av ernæring og kosthold for helsen gjennom hele livsløpet, med særlig vekt på forebygging av livsstilsykdommer. Ellen vil tilby helserelaterte foredrag med fokus på rett kosthold for akkurat din helse. Vi er alle forskjellige og kan dermed ha behov for et tilrettelagt kosthold, og dette legger hun til grunn i sin undervisning.

Ellen har jobbet i matbransjen i hele sin karriere og er opptatt av å lage god mat fra så enkel og smakfull som mulig. Samtidig ser hun viktigheten med å viderefører gode matvaner og informasjon til neste generasjon.Ellen vil hos oss ha forskjellige foredrag fremover. Og flere av disse kan høres i sammenheng med hverandre.

Foredragene har tema som: 

  • Kosthold og næringsgruppene, hva gjør maten med kroppen vår.
  • Betennelsesdempende mat.
  • Kosthold relatert til plager som irritabel tarm syndrom, stoffskifte problematikk, hjerte-kar og overvektsproblematikk med flere.

«Hver gang vi spiser, hemmer eller fremmer vi en sykdom»

 

Første Foredrag 8.mai kl:18.00-21.00

« KOSTHOLD OG HELSE i et forebyggende perspektiv « 
390kr pr person
320kr for faste kunder hos Pust

Forståelse for minimum 12 påmeldte og maks 20 personer.

Forståelse for minimum 12 påmeldte og maks 20 personer.
Del 1
Foredraget går igjennom det grunnleggende i det norske kostholdet. Viktigheten av måltidssammensetningen, måltidsfrekvens, mat i sammenheng med bl.a  søvnhygiene og fysisk aktivitet. Samtidig forståelsen av hvilestoffskiftet vårt og viktigheten av et individuelt tilpasset kosthold. Vi er alle enkeltindivider og trenger nødvendigvis ikke alltid samme anbefalinger.
Vi definerer makronæringsstoffene og viktigheten av disse.
Frukt, kaffe, te pause
Del 2
Foredraget fortsetter og vi går dypere inn på de enkelte næringsstoffene og hvilken fysiologisk funksjon de enkelte har i kroppen og viktigheten av dette. Hva som skjer med næringsstoffene i en frisk kropp og hvilke forandringer som skjer ved dårlige matvarevalg og ved utvikling av en livsstilssykdom. Hva som best mulig kan gjøres for unngå sykdom ved å ha godt kosthold, tilpasset vår livssituasjon.
Vi går igjennom myter rundt mat, forslag og tips på gode matvarebytter.
Velkommen!

Ta kontakt